มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

welcome to www.paenghom.blogspot.com

ยุกนี้ใครๆๆก็อยากเป็นครู

ไม่รู้ตัวเองว่าชอบเรียนอะไร

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เ  ท  ค  โ  น  โ  ล  ยี  ส  า  ร  ส  น  เ  ท  ศ  แ  ล  ะ  ก  า  ร  สื่  อ  ส  า  ร  
สำ  ห  รั  บ  ค  รู

คำ  อ  ธิ  บ  า  ย  ร  า  ย  วิ  ช  า

.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวอร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าสารสนเทศฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 

 วั   ต   ถุ   ป   ร   ะ   ส   ง   ค์

...1. อธิบายความหมายความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีได้
...2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
...3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
...4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
...5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
...6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้
...7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้
...8. บอกประเภทและคุณสมบัติของวอฟแวร์แต่ละประเภท
...9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
...10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
...11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามรถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
...12. อธิบายวิธีประยุค์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
...13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
...14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
...15. นำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้                                                                  

                    
                 
                             The Lazy Song


                          
คริสต์มาส คือเทศกาลเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเชื่อว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซู แต่เดิมการประกอบพิธีในวันคริสต์มาสเป็นพิธีกรรมทางศาสนา ต่อมาได้เพิ่มการอวยพร  >>Moreฮัลโลวีนคือเทศกาลเฉลิมฉลองในคืนวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีภูตผีปีศาจออกมาเดินเฉลิมฉลองกันเต็มท้อถนนหน้าบ้านเรือนจะตกแต่งให้ดูเก่า น่ากลัว และมีโคมไฟที่ทำจากฟักทองแกะสลักเป็นรูปหน้าผีตั้งอยู่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์>>More


(มีหมูอยู่ครอบครัวหนึ่ง แม่หมูมีฐานะยากจนมาก ดังนั้นเธอจึงส่งลูกทั้ง 3 ของเธอออกไปเผชิญโชคชะตาของตัวเอง ลูกหมูตัวแรกออกไปเจอชายคนหนึ่งกับมัดฟาง ) >>More"มนุษย์ค้างคาว" (Batman) การ์ตูนซุปเปอร์ฮีโร่ของเด็กทั่วโลก ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วหลายต่อหลายภาค มีทั้งที่ประสบความสำเร็จด้านรายได้อย่างถล่มทลาย และประสบความล้มเหลว>>Moreในขณะนี้ที่วัยรุ่นบ้านเรากำลังคลั่ง AF, The Star กันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง แต่ย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว (ปี ค.ศ.2002) ที่สหรัฐอเมริกาได้ถือกำเนิดรายการแบบเดียวกันนี้ขึ้นเป็นปีแรก คือรายการ "American Idol">>Moreถ้าจะกล่าวว่าโลกภาพยนตร์ในปี ค.ศ.1994 สยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนปัญญาอ่อนก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะ "Forrest Gump" (ฟอร์เรสต์ กัมป์) หนุ่มเอ๋อจากอลาบาม่า ผู้มีระดับไอคิวและพัฒนาการทางสมองต่ำกว่าคนปกติ >>More


english

Loading...

ฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์หมวดต่างๆ คลิกที่ภาพค่ะ